ضایعات بیمارستانی و پزشکی

دستگاه پیرولیز زباله های بیمارستانی به گازوئیل

دستگاه پیرولیز زباله های بیمارستانی و پزشکی به گازوئیل ضایعات پزشکی و بیمارستانی یک زباله خطرناک چند جزئی هستند. مواد تشکیل دهنده اصلی زباله های پزشکی و بیمارستانی پلاستیک، پارچه و پلی وینیل کلراید (PVC) است. همچنین ضایعات پزشکی نیز شامل سوزن، ضایعات پاتولوژیک ناشی از جراحی و کالبد شکافی و ضایعات دارویی است. به…

Read More
دستگاه پیرولیز لجن خاک نفتی

دستگاه پیرولیز لجن خاک نفتی

دستگاه پیرولز لجن خاک نفتی هنگام استخراج نفت در میادین نفتی، در حین استخراج، در کف مخازن نفت و غیره مقداری لجن وجود خواهد داشت. اگر بتوانید دوباره از چنین لجنی روغن استخراج کنیم، سودآور خواهد بود. همچنین مقداری لجن نفتی در حین حمل و نقل وجود خواهد داشت. اگر بازیافت نشوند، فضا را اشغال…

Read More
خط تولید پیرولیز بازیافت لاستیک

خط تولید پیرولیز بازیافت لاستیک

مقدمه در کارخانه خط تولید پیرولیز بازیافت لاستیک فرسوده تغذیه و تخلیه خودکار برای پردازش ضایعات لاستیک / پلاستیک / لاستیک به روغن سوخت مایع استفاده می شود که تولید مداوم راندمان بالا را با ایمنی عالی، عملکرد آلودگی محیطی صفر، نتایج خوب برای جامعه و سود اقتصادی را به همراه دارد. در بسیاری از…

Read More

فرایند پیرولیز لاستیک و تبدیل به گازوئیل

فرایند پیرولیز لاستیک و تبدیل به گازوئیل چکیده: دفع لاستیک های دور ریخته شده نشان دهنده یک چالش زیست محیطی برای زباله های جامد است. نهادهای مدیریتی لزوم کاهش پسماندهای جامد در مناطق شهری همراه با کاهش منابع طبیعی، ترکیب مجدد مواد مصرف شده در فرآیندهای تولیدی را ضروری ساخته است. ارزش دادن به آنچه…

Read More