ضایعات بیمارستانی و پزشکی

دستگاه پیرولیز زباله های بیمارستانی به گازوئیل

دستگاه پیرولیز زباله های بیمارستانی و پزشکی به گازوئیل ضایعات پزشکی و بیمارستانی یک زباله خطرناک چند جزئی هستند. مواد تشکیل دهنده اصلی زباله های پزشکی و بیمارستانی پلاستیک، پارچه و پلی وینیل کلراید (PVC) است. همچنین ضایعات پزشکی نیز شامل سوزن، ضایعات پاتولوژیک ناشی از جراحی و کالبد شکافی و ضایعات دارویی است. به…

Read More